PKN
PKN Zuidwesthoek
 
Cadzand Cadzand

De kerk van Cadzand (Mariakerk) is een tweebeukige hallenkerk, opgebouwd uit gele Vlaamse baksteen. De zuidbeuk, naast de consistorie, is gebouwd tussen 1250 en 1300. De noordbeuk dateert van het begin van de 14e eeuw. De stijl is in hoofdzaak vroeg-gotisch (Scheldegothiek), de zware zuilen zijn Romaans. De kerk had vroeger een hoge plompe toren, de St Lambertustoren, die een baken was voor de scheepvaart. Deze toren werd, wegens instortingsgevaar, in 1677 afgebroken. Op de kerk werd een dakruiter met klok geplaatst. De stenen werden gebruikt voor restauratie van de kerk en pastorie. In 1821 werd het hele dak vernieuwd. In 1902 werd een (Kruse)orgel geplaatst.  In 1930 werd de kerk grondig gerestaureerd. De muren die bij een eerdere restauratie in 1609 waren verlaagd, werden weer opgebouwd tot hun oorspronkelijke hoogte en de kapitelen en basementen van de grote pilaren werden weer hersteld. De dakruiter werd vervangen door de huidige renaissancetoren.

Bij de bevrijding van Zeeuws Vlaanderen in 1944 werd door een hevige beschieting op 8 oktober veel schade aan de kerk toegebracht. Alle gebrandschilderde ramen die bij de restauratie in 1930 waren geschonken gingen verloren  op het raam na met de voorstelling van het Lam Gods.

Bij binnenkomst in de kerk ziet u als u naar het raam recht voor u kijkt een voorstelling van “Het Lam Gods” , een gebrandschilderd deel van het raam. Wonderlijk genoeg is alleen “Het Lam Gods” heel gebleven. Het betreft hier in figuurlijke zin een voorstelling van Jezus als offerlam. Jezus wiens leven op Goede Vrijdag wordt opgeofferd om onze schulden op zich te nemen.

Met hulp van Monumentenzorg werd de kerk gerestaureerd, de pastorie werd afgebroken en op de fundamenten van de sacristie werd de huidige consistorie gebouwd. In 2009 wordt de kerktoren, die eigendom is van de burgelijke gemeente Sluis gerestaureerd.

Het orgel dateert van 1902 en is gemaakt door de Friese orgelbouwer J.F.Kruse. In die periode maakte Kruse een aantal gelijke orgels, instrumenten met een  klavier en een aangehangen pedaal, waaronder ook het orgel inde kerk van Groede. Het orgel werd in 1931 geheel gerestaureerd door de orgelmaker J.S.Dekker uit Goes. Het orgel kreeg hierbij een nieuwe orgelkas, een zinken orgelfront, een pneumatische windlade en enkele, kwalitatief mindere, nieuwe registers. De staat waarin het orgel nu verkeert is enigszins vreemd. Mechaniek en pneumatiek werkend en goed en slecht pijpwerk worden door elkaar gebruikt en vormen zo een weinig homogeen instrument. Het College van Kerkrentmeesters gaat, met deskundigen na of een reconstructie van het oorspronkelijke instrument mogelijk is. Jaarlijks worden enkele orgelconcerten gegeven die zeer de moeite waard zijn, mede door de goede akoestiek van de kerk.

Meer info:                                                                             www.cadzand-dorp.nl                                                                

www.cadzand-bad.com

http://nl.wikipedia.org/wiki/cadzand

http://reliwiki.nl/index.php?title=Cadzand%2C_Prinsenstraat_17

 In de kerk is een kleine ruimte ingericht voor bezinning en waar men een kaarsje kan branden. Dit is mogelijk tijdens de openstelling van de kerk in de zomerperiode.

In de kerktuin staat een monument met de Wereldvredesvlam. Cadzand is als een van de plaatsen uitgekozen omdat het gebied tussen Brugge, Gent en het eiland van Cadzand eeuwenlang geleden heeft onder oorlogsgeweld. In de laatste honderd jaar waren dit de loopgravenoorlog bij Ieper in WOI en de bevrijding van West Zeeuws Vlaanderen ten koste van vele burgerslachtoffers in WOII. Kijk voor de bedoelingen van de vredesvlam en meer achtergrondinformatie op; www.vredesvlamcadzand.nl.

terug
 
 
 
Download centrum
Download het  kerkblad
van jui 201
9 

en de liturgie van a.s zondag

 

 

 
.
Kerk in:Alle diensten Cadzand:

Kerkdiensten  17 november 2019 t.m.  5 januari 2020:
17-11-2019  10.00 uur Sluis ds. Dees-Hinten
24-11-2019  10.00 uur Cadzand Ds. I.J. Nietveld
01-12-2019  10.00 uur Sluis Ds. I.J. Nietveld
08-12-2019  10.00 uur Sluis ds. Dees-Hinten
15-12-2019  10.00 uur Sluis Ds. I.J. Nietveld
22-12-2019  10.00 uur Sluis Ds. I.J. Nietveld
24-12-2019  avond Cadzand Ds. I.J. Nietveld
25-12-2019  10.00 uur Sluis Ds. I.J. Nietveld
29-12-2019  10.00 uur Biervliet Regionale Dienst
05-01-2020  10.00 uur Sluis ds. M. van Manen
* Gezamenlijk met de V.E.G.


Diensten in Rozenoord:
Datum Tijd Voorganger
20-11-2019 14.30  uur ds. I.J. Nietveld en F. Van Geijt (R.K.)
04-12-2019 14.30  uur Mw. Reijnhoudt
18-12-2019 14.30  uur ds. I.J. Nietveld en
     I.D'herdt (R.K.)
 

 

Koffie drinken na de dienst

MEER INFO? Klik hier


Leer de  de melodie van liederen uit het nieuwe liedboek

 


 

meer
 
.

schrijfmiddag: iedere derde vrijdag van de maand
 
meer
 
.
Trouwen in onze kerken?
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.