PKN
PKN Zuidwesthoek
 
Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans

Met de jaarlijkse actie Kerkbalans wordt u gevraagd een bijdrage te geven om het kerkenwerk van onze gemeente mogelijk te maken en om de kerken en gebouwen in stand te houden. Het motto is:

Een kerk is van blijvende waarde

Ieder jaar wordt in de periode januari-februari bij u een envelop bezorgd met een inschrijvingsformulier voor de toezegging van uw kerkelijke bijdrage.

 Meer info?: www.kerkbalans.nl


De kerk en het geld
Op het eerste gezicht hebben ze niets met elkaar te maken, kerk en geld. En ik zou dat ook lang vol willen houden. Sommige zaken zijn nu eenmaal van andere waarde dan euro’s. Geloof, hoop en liefde druk je niet in geld uit. Net zo min trouwens als vertrouwen, aandacht en God. Nee, kerk en geld moeten bij elkaar uit de buurt blijven.
400 miljoen
Toch is het goed om ook af en toe eens tegengesproken te worden. Die functie vervulde onlangs het onderzoeksinstituut KASKI. Zij deden nu wel eens onderzoek naar wat de kerk aan de maatschappij bijdraagt. En ze hebben dat maar eens gewoon in euro’s uitgedrukt. Het onderzoek rekende lang niet alles mee, maar telde alleen de uren op die kerkelijke vrijwilligers in de samenleving steken. Die uren werden vermenigvuldigd met een uurtarief en de uitkomst zal u niet meer onbekend zijn: meer dan 400 miljoen euro, een enorm bedrag.
Zelfbewuster
Wat moet je met zo’n resultaat? Menigeen zal er de schouders over ophalen en nogmaals: niet onterecht. De kerk moet niet in de valkuil vallen zichzelf in termen van geld te willen definiëren. En toch kan het ook wel eens helpen om zo’n cijfer bij de hand te hebben. Je maakt er bijvoorbeeld duidelijk mee dat de kerken bepaald niet alleen op zichzelf gericht zijn. Dat kan onder andere van pas komen in gesprekken met overheden. Gemeenten dragen immers nogal eens de verantwoordelijkheid voor een eeuwenoud gebouw, en onderhoud kost een vermogen. Als kerken nu zoveel aan de samenleving bijdragen, kan de samenleving dan de kerk ook niet eens de helpende hand toesteken?
Misschien kan het KASKI-onderzoek ons helpen wat zelfbewuster te zijn. De kerk is een goede plek om te zijn en heeft een onmisbare functie in de samenleving. Daar hoef je niet bescheiden over te zijn.
Kerkbalans
Tot slot: in de maand januari kun je over kerk en geld niet spreken zonder Kerkbalans te noemen. Want in de kerk gaat het dus niet om geld. Maar zonder geld gaat het ook niet. Het motto van Kerkbalans is: de kerk is van blijvende waarde. In dat blijvende zit iets van niet hijgend achter de tijdgeest aan te hollen. Lijkt me heel goed. En de waarde? Soms zeg ik 400 miljoen. En anders: geloof, hoop en liefde. En vertrouwen, aandacht en God. Lijkt me nog veel beter.
19-01-2010 Peter Verhoeff, preses generale synode Protestantse Kerk


 

terug
 
 
 
Download centrum
Download het  kerkblad
van juli 20
20 

(en de liturgie van a.s zondag)

 

 

 
.
Kerk in:
 
Kerkdiensten  september en oktobber 2020
zondag 10.00 uur 20/09/2020 Sluis ds. A. Eberson
zondag 10.00 uur 27/09/2020 OOSTBURG ds. A. van Houweling
zondag 15.00 uur 27/09/2020 CADZAND ds.I.J. Nietveld (afscheid)
zondag 10.00 uur 04/10/2020 Cadzand VEG/ P. Lauwaert
zondag 10.00 uur 11/10/2020 Sluis Regionaal
Bij de kerkdiensten in Cadzand wordt kinderkring gehouden.

Rozenoord:
Woensdag  9 september ds. I.J. Nietveld
Woensdag  7oktober mw. Reijnhoudt

x
BEZOEKERS KERKDIENSTEN
 • Het is de eigen verantwordelijkheid van bezoekers om te bepalen of zij behoren tot de doelgroep kwetsbare personen (RIVM: leeftijd 70+ en/of verhoogde gezondheidsrisico’s) en willen deelnemen aan de kerkdienst.
 • Mensen met klachten zals koorts en verkoudheid worden volgens voorschrift RVIM geacht thuis te blijven.
 • Bezekers dienen de instructies van coördinator/koster op te volgen.
 • Bezekers dienen zich vooraf aan te melden bij de scriba
 • Aanmelden: uiterlijk tt de voorafgaande zaterdag 17.00 u.
 • Daarbij vermelden: het aantal persnen en of deze wel/niet behoren tot een gezin.
 • Tevens wrden kinderen desgewenst aangemeld voor deelname aan de kinderkring in Cadzand.
 • Een gezin is nderling vrijgesteld van de 1.5 meter afstand.
 • (gezin = uders en kinderen binnen één woning)
 • Gelegenheidsgrepen (b.v. bij een gezamenlijk vakantie van leden van een vereniging, worden gezien als individu)


Deze voorschriften kunnen worden bijgesteld, afhankelijk van de maatregelen vanuit de overheid en ervaringen bij eerder gehouden kerkdiensten.
Vastgesteld d.d. 15-06-2020

Verkort Gebruiksplan bij kerkdiensten ZWH- kerk Cadzand, maximaal 100 personen
Voorbereidingen:
 • Ontvangst van bezoekers door de coördinator/koster (herkenbaar aan een badge)
Hij/zij informeert bezoekers over:
  • Gebruik van handgel bij binnenkmst (zo mogelijk op statafel), garderobe (1.5 meter afstand) en toiletten.
  • Gebruik tiletten: bezoekers melden toiletbezoek bij coördinator/ koster en melden zich af na gebruik  
  • loproute en plaatsnemen (eerst zijvakken, vervlgens van voor naar achter, rekening houdend met aantal aanmeldingen)
  • Zitplaatsen zijn gereed vor gebruik door bezoekers, op 1.5 meter afstand. Gezinnen zijn onderling vrijgesteld van 1.5 meter afstand hanteren.
  • verige ruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers
  • Een 2e kster/ coördinator is aanwezig om bezoekers waar nodig behulpzaam te zijn.
 • Tijdens de dienst:
  • Gemeentezang wrdt vervangen door alternatieve invulling
  • rgelmuziek voor de vermelde liederen, teksten op het liturgieblad. 
  • De cllecte wordt ingezameld bij het verlaten van de kerk
 • Na afloop van de dienst: coördinator geeft uitleg over:
  • de vorganger groet de aanwezigen bij aanvang van de dienst, wie de voorganger wil spreken, kan dit kenbaar maken na afloop van de dienst.
  • vlgorde bij het verlaten van de zitplaatsen
  • bij het verlaten van het gebuw de voorgeschreven afstand hanteren, ook buiten het gebouw. Voorkom opstopping.
  • Er is geen gelegenheid vor een koffie moment
 • Kinderkring- Nederlands
  • vor  10, max. 12 kinderen kinderen.(Daarbij is geen ruimte vor aanwezigheid van -groot- ouders).Gottesdienste in der deutsen Sprache:

Liebe Urlauber,

leider müssen wir aufgrund der Corona-Krise die deutschen Gottesdienste im Juli und August ausfallen lassen.
Sie sind natürlich herzlich zu den Gottesdiensten inr niederländischer Sprache in der Maria-Kerk in Cadzand eingeladen. Diese wurden aus diesem Grund auf 10 Uhr gelegt. Die zuständigen Pfarrerinnen und Pfarrer werden auf unsere deutschsprechenden Gäste Rücksicht nehmen. Auf diese Weise können auch Sie den Gottesdienst besuchen. Wir müssen allerdings die coronabedingten Vorsichtsmaßnahmen einhalten und berücksichtigen.

Deshalb ist es notwendig, sich zum Gottesdienst anzumelden. Bitte rufen Sie bis spätestens 17 Uhr am Samstag vor dem Gottesdienst  Frau J. Bakker, Telefon 0031(0)1175851957 an.

Wir, Betsy Huigh, Anneke van Iwaarden und Tera van Holland, wünschen ihnen einen schönen und erholsamen Urlaub.
Tera van Holland Telefoon 0031(0)624324122, w.j.h.vanholland@hotmail.com

 
BESUCHER KIRCHENDIENSTLEISTUNGEN
o Es liegt in der Verantwortung der Besucher, festzustellen, ob sie zur Zielgruppe der schutzbedürftigen Personen gehören (RIVM: Alter 70+ und / oder erhöhte Gesundheitsrisiken) und am Gottesdienst teilnehmen möchten.
o Personen mit Beschwerden wie Fieber und Erkältungen sollen laut RVIM zu Hause bleiben.
o Besucher sollten den Anweisungen des Koordinators / Küster folgen.

Benutze Toiletten
Es wird gebeten, die Toilettenbesuche so weit wie möglich zu beschränken. Wenn Sie dies dennoch nutzen möchten, melden Sie dies bitte dem Koordinator / Küster und melden Sie sich nach der Verwendung ab.
Dadurch können die Hygienevorschriften optimal umgesetzt werden.


 

 

MEER INFO? Klik hier


Leer de  de melodie van liederen uit het nieuwe liedboek

 


 

meer
 
.

schrijfmiddag: iedere derde vrijdag van de maand
 
meer
 
.
Trouwen in onze kerken?
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.