PKN
PKN Zuidwesthoek
 
Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand ANBI Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand ANBI

Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand

In Cadzand is sinds 1999 de Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand  actief. Deze stichting stelt zich tot doel de prachtige oude dorpskerk van Cadzand in optimale staat voor het nageslacht te behouden.
Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand. 
In Cadzand is sinds 1999 de Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand actief.  Deze stichting stelt zich tot doel de prachtige oude monumentale dorpskerk van Cadzand in optimale staat voor het nageslacht te behouden.  
Algemene gegevens: 
Naam: Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand ANBI 
Fiscaal nummer : 808331310 
KvK: 22044683 
Bank: NL54 RABO 0147 8363 95 
Contactgegevens: 
Postadres: Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand 
Zuidzandseweg 2, 4506 HC Cadzand 
Bestuurssamenstelling: 
Voorzitter: J. Basting, Cadzand 
Secretaris: M.J. den Hollander-Faro 
Penningmeester: M.J. Francke-Pladdet, namens PG Zuidwesthoek. 
Lid: S. Buyze, namens Zuidwesthoek 
Lid: vacant. 
In het bestuur zijn twee zetels bestemd voor vertegenwoordigers van de PG ‘Zuidwesthoek’te Sluis e.o. 
Naast het bestuur zijn een aantal vrijwilligers betrokken bij het organiseren van activiteiten en het onderhoud van de kerk en de kerktuin. Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen beloning.  
Doelstelling: 
Het verwerven van financiële middelen om de dorpskerk van Cadzand, die eigendom is van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. inclusief consistorie en aanliggende tuin in goede staat te houden en als historisch monument voor het nageslacht te behouden.  
Beleid en realisatie van de doelstelling: 
De Stichting verwezenlijkt dit doel door de belangstelling voor het kerkgebouw in zo breed mogelijke kring te bevorderen. Het bevorderen van het gebruik van het kerkgebouw voor tentoonstellingen, 
muzikale uitvoeringen ( zoals Zomeravondconcerten aan Zee ), ontvangsten en bijeenkomsten met een cultureel of maatschappelijk karakter. 
Omdat een belangrijke doelstelling van de stichting op geldwerving is gericht streeft het bestuur ernaar de bedrijfskosten te minimaliseren. 
Jaarlijks worden enkele evenementen georganiseerd en wordt aandacht gegeven aan publiciteit voor het werk van de stichting en aan representatie  en samenwerking met andere lokaal en regionaal gerichte organisaties. De stichting staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling. (ANBI) 
Er is een orgelcommissie samengesteld die de mogelijkheden onderzocht heeft om het orgel te laten restaureren dan wel te vernieuwen. Hiervoor is een bedrag van € 75.000,-- gereserveerd. Verder zijn er bedragen  gereserveerd voor het schilderwerk in de kerk en om een deel van kerkmuur te restaureren. 
Activiteiten in 2019. 
Dit jaar zijn er, evenals voorgaande jaren  weer exposities in de kerk die georganiseerd worden door de Stichting Cadzand Cultureel. Er worden kunstwerken verkocht en een deel van de opbrengst komt ten goede aan de Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand.  
De verschillende exposities starten op 26 mei en lopen door tot half september. De kerk is dan iedere middag geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. .


   

Gegevens over de baten en lasten:
Baten en lasten van de Stichting Behoud Dorpskerk te Cadzand.
 

Baten Rekening 2018 Rekening 2017
Opbrengst Exposities 155 103
Giften 310 150
Rentebaten 125 493
     
Totaal baten: 590 746
     
Lasten    
Reparatie en onderhoud orgel   427
Administratiekosten   369
Bankkosten 63 62
Drukwerk   103
     
Totaal lasten 63 988
Saldo baten en lasten 527 -/-242


Balans Stichting Behoud Dorpskerk te Cadzand:
  31-12-2018 31-12-2017
Vlottende activa 134.325 133.797
Liquide middelen 134.325 133.797
Activa 134.325 133.797
     
     
Eigen vermogen 134.325 133.797
Passiva 134.325 133.797
     

 

 

terug
 
 
 
Download centrum
Download het  kerkblad
van jui 201
9 

en de liturgie van a.s zondag

 

 

 
.
Kerk in:Alle diensten Cadzand:

Kerkdiensten  29 september 2019 t.m.  5 januari 2020:
20-10-2019  10.00 uur Cadzand Ds. I.J. Nietveld
27-10-2019  10.00 uur Sluis Ds. I.J. Nietveld
03-11-2019  10.00 uur Sluis Ds. De Beun
10-11-2019  10.00 uur Sluis Ds. I.J. Nietveld
17-11-2019  10.00 uur Sluis ds. Dees-Hinten
24-11-2019  10.00 uur Cadzand Ds. I.J. Nietveld
01-12-2019  10.00 uur Sluis Ds. I.J. Nietveld
08-12-2019  10.00 uur Sluis ds. Dees-Hinten
15-12-2019  10.00 uur Sluis Ds. I.J. Nietveld
22-12-2019  10.00 uur Sluis Ds. I.J. Nietveld
24-12-2019  avond Cadzand Ds. I.J. Nietveld
25-12-2019  10.00 uur Sluis Ds. I.J. Nietveld
29-12-2019  10.00 uur Biervliet Regionale Dienst
05-01-2020  10.00 uur Sluis ds. M. van Manen
* Gezamenlijk met de V.E.G.


Diensten in Rozenoord:
Datum Tijd Voorganger
23-10-2019 14.00  uur ds. I.J. Nietveld
06-11-2019 14.00  uur Mw. Reijnhoudt
20-11-2019 14.00  uur ds. I.J. Nietveld en F. Van Geijt (R.K.)
04-12-2019 14.00  uur Mw. Reijnhoudt
18-12-2019 14.00  uur ds. I.J. Nietveld en
     I.D'herdt (R.K.)
 

 

Koffie drinken na de dienst

MEER INFO? Klik hier


Leer de  de melodie van liederen uit het nieuwe liedboek

 


 

meer
 
.

schrijfmiddag: iedere derde vrijdag van de maand
 
meer
 
.
Trouwen in onze kerken?
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.